Tərəzilər

MİDL MП MДA

Platformalı tərəzilər elektrondur , ticarət və hesablama funksiyaları var. İşıq diodlu displeyə malikdir. Platforması paslanmayan poladdandır , daxili akkumulyatorla da işləyir. Ən yuxarı çəki həddi  60 , 150 ,300 , 600 , 1000 kq dir .

 

Texniki xarakteristika

  

1. Platformanın ölçüləri .

-60 , 150 , 300  kq üçün – 450x600 mm

-600 , 1000 kq üçün – 600x800 mm

2. Minumum və maximum çəki həddi , xətası .

-60 kq   -0.2 kq ÷ -60 kq ,  -5 qr

-150 kq  -0.4 kq ÷ -150 kq ,  -10 qr

-300 kq    -1 kq ÷ -300 kq ,   -25 qr

-600 kq    -2 kq ÷ -600 kq ,   -50 qr

-1000 kq  -4 kq ÷ -1000 kq ,  -100 qr

3. İşçi temperaturu  -30 C   -   +50 C

4. Periferiya qurğularına qoşulması –RS 232